Představujeme

Několik zajímavostí o ruštině…

V poslední době zájem o ruštinu stoupá. Důkazem toho může být například vzrůstající zájem o překlady ruštiny. Podívejte se s námi na zajímavosti o tomto slovanském jazyce.

Rozšíření ruštiny
Pravděpodobně není až tak překvapivé, že ruština je největším mateřským jazykem v Evropě. Zajímavější ale je, že je druhým nejrozšířenějším jazykem na internetu (hned po angličtině).

Ruština je nejčastěji používaný slovanský jazyk – oficiálním jazykem je v Bělorusku, Abcházii, Jižní Osetii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Podněstří (Moldavsko) a samozřejmě také v Rusku.

Ruský jazyk dále patří mezi šestici úředních jazyků OSN.

Písmo
Pro zápis ruštiny se používá azbuka. Název této abecedy je zkratkou, která se skládá z názvů začátečních hlásek prvních písmen abecedy: a (az), b (buki).

Cyrilice se používá pro zápis šesti slovanských jazyků: bulharštiny, makedonštiny, srbochorvatštiny, ukrajinštiny, běloruštiny a již zmíněné ruštiny. Kromě nich jsou azbukou zapisovány i mnohé neslovanské jazyky (především na území bývalého Sovětského svazu). V některých zemích, například v Kazachstánu, se od používání azbuky postupně upouští.

Vliv na češtinu
V historii řada slov pronikla z ruštiny do češtiny. Víte, která to jsou? Jde o slova jako je například: boršč, car, čistka, gulag, kormidlo, maják, pogrom, samizdat, svoloč, tuleň, vesmír, vodka, vorvaň, vzduch.

Zdroj: Didacticus, foto: archiv / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář