Pro maminky

8 dovedností do života, které si děti odnesou z kurzů programování

Dítě, které se učí programovat, nemusí nutně skončit jako programátor. Experti se shodují, že dovednosti, které děti při programování získají, zlepšují řešení problémů v každodenním životě, rozvíjí samostatnost a trpělivost a pomohou lépe prospívat v nejednom školním předmětu. V čem mají děti, které programují, oproti ostatním výhodu, vysvětluje Barbora Stibor, výkonná ředitelka vzdělávací organizace makeITtoday.

„Umět programovat neznamená pouze znát programovací jazyk. Dokonce je to ta lehčí část, i když se to zpočátku tak nezdá. Ta těžší část je schopnost řešit komplexní problémy, se kterými jsme se zatím nesetkali,” říká Barbora Stibor. Při programování děti rozvíjí tzv. informatické myšlení, které má daleko širší uplatnění než jen za monitorem počítače. Patří sem také důležité osobnostní předpoklady a měkké dovednosti, které pomáhají dětem i v mezilidských vztazích.

1. Kritické myšlení
Zahraniční studie ukazují, že děti, které se učí programovat, se rozhodují na základě objektivnějšího hodnocení. Předtím, než učiní nějakou volbu, porovnají všechny dostupné možnosti. Odborníci toto chování dávají do souvislosti s podmíněnými příkazy (IF, WHILE…) používanými při programování. Naproti tomu děti ze srovnávací skupiny často ani neuvažovaly o alternativních možnostech a nepovažovaly výběr za výhodu.

2. Lepší organizace
Rodiče dětí, které navštěvovaly programovací kurzy, si pochvalují, že se dítě zlepšilo v organizačních dovednostech a samostatnosti. „Prvně jsem při online výuce nemusela hlídat čas, syn vždy v předstihu čekal u počítače,” všimla si maminka jednoho ze studentů makeIToday.

3. Řešení problémů
V každodenním životě se setkáváme s celou řadou menších nebo větších problémů, které je potřeba řešit. „Praxe ukazuje, že zatímco většina dětí se při problému obrací o pomoc na rodiče, děti, které se učí programovat, častěji vynaloží úsilí na to, aby porozuměly tomu, proč něco nefunguje. Zároveň vyzkouší i několik možností, jak by se dal problém odstranit,” říká Barbora Stibor.

4. Sebedůvěra
7 z 10 rodičů tvrdí, že dítě je díky systematické práci na počítači sebejistější a samostatnější. Malí programátoři se totiž učí řešit problémy efektivně, vědí, že chyba neznamená selhání, ale příležitost vyzkoušet nové řešení. To se výrazně projevuje na jejich sebedůvěře i v dalších aspektech života. Sebedůvěru podporuje i to, že dovedou samostatně pracovat s technologiemi, kterým často nerozumí ani jejich rodiče.

5. Matematické dovednosti
„Je mýtus, že aby se dítě naučilo programovat, musí být dobré na matematiku. Programování ale prokazatelně zlepšuje výsledky v matematice,” vysvětluje Barbora Stibor. Programování rozvíjí schopnost vizualizovat si abstraktní koncepty, na kterých je matematika postavená. Tím pádem jim lépe rozumí a dokážou pochopit, že jim tento předmět pomáhá řešit reálné problémy, se kterými se potkávají za počítačem. Tím se zvyšuje motivace a zájem o předmět.

6. Adaptabilita
Zahraniční studie předpovídají, že 65 % dnešních dětí se bude živit profesí, která v tuto chvíli ještě neexistuje. Jak se na ně tedy připravit? Informatické myšlení podporuje adaptabilitu a porozumění světa kolem nás. Děti, které programují, se budou lépe adaptovat na rychle se měnící svět a budou mít menší problém najít uplatnění na trhu práce i v profesích budoucnosti. Jedno je jisté, už teď má každá třetí firma problém obsadit IT pozice a poptávka po nich bude do budoucna narůstat.

7. Psaní a verbální projev
Děti se při programování přirozeně učí plánovat a organizovat myšlenky. Tato dovednost se často projeví také v psaném i mluveném projevu. „Spolu s programováním je vhodné rozvíjet také prezentační a argumentační dovednosti, kterým na našich kurzech věnujeme zvláštní pozornost,” dodává výkonná ředitelka makeITtoday.

8. Zvídavost
Rodiče si také všímají, jak se díky kurzům digitálních dovedností mění vztah jejich dítěte k digitálním technologiím. Možnost aktivně a kreativně režírovat pomocí nástroje programování vlastní digitální hru nebo funkci stroje podle nich dítě zaujme a dítě následně začíná vnímat, za čím všude v pozadí stojí nějaký program, plán, instrukce. Počítač už tak často neslouží jen k hraní her, ale k vytváření vlastního obsahu. Dokonce i obsah, který děti konzumují na Youtube, se podle vyjádření rodičů mění – děti častěji sledují YouTubery, kteří sami programují nebo něco vytváří.

Zdroj: makeITtoday / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář