Zábava/Kultura

Malý princ – Velká obrazová kniha

„Malý princ byl napsán a vydán za války, jeho autor Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) byl letec a spisovatel známý i svou tvorbou pro dospělé. Kniha vyšla už v prvním vydání s jednoduchými a křehkými ilustracemi autora textu, v této podobě je známá dodnes. Je výjimečná, dodnes se těší úspěchu na celé zeměkouli: patří k 50 nejprodávanějším knihám na světě. Vyšla v mnoha vydáních, překladech, adaptacích, převyprávěních, byla zfilmována i uváděna jako divadelní hra.“ Tolik citace z nové knihy 2x 101 knih pro děti a mládež, která uvádí nejvýznamnější dětské knihy světové a české literatury.

Tentokrát Malý princ vychází v luxusní úpravě s 3D pohyblivými ilustracemi a příběh se stává krásným a luxusním dárkem pro všechny příznivce Antoine de Saint-Exupéryho a malého chlapce se zlatavými vlasy jménem Malý princ.

Antoine de Saint-Exupéry: Francouzský letec a prozaik, který je velmi dobře znám mezi dospělými i dětskými čtenáři, s jehož jménem se však všem vždy nejdříve vybaví Malý princ.

Dětství prožil s matkou na venkově, už od mládí ho přitahovala technika – do letadla vstoupil poprvé ve 12 letech. Po maturitě a nepřijetí na námořní akademii prošel několika zaměstnáními, než se stal letcem z povolání. V září 1939 byl mobilizován a přidělen leteckému útvaru jako válečný pilot. Po porážce Francie byl demobilizován a roku 1940 odjel do USA, odkud se v roce 1943 vrátil do severní Afriky k svému útvaru. Jeho eskadra byla převelena na Sardinii a potom na Korsiku. Saint-Exupéry prováděl průzkumné lety. Ze svého devátého se nevrátil, podle některých zpráv byl sestřelen německým letadlem nad mořem blízko Korsiky. Nás však zajímá především jako spisovatel, autor humanistických a morálně alegorických příběhů, ve kterých zachycuje vlastní životní zkušenosti z leteckého prostředí. Příběhy jsou prostoupeny filozofickými úvahami hledajícími morální a duchovní smysl lidského života, který autor vidí ve službě celku, v nadosobním cíli člověka, jenž překonává sám sebe. Jeho tvorba je poselstvím o nutnosti stálého hledání lásky, přátelství a moudrosti. Z jeho knih vydaných česky jmenujme například Noční let, Země lidí, Válečný pilot, Citadela, Čistá smrt.

Pohádka Malý princ (Le petit prince, 1943) vyšla česky poprvé roku 1959 v překladu Zdeňky Stavinohové. Dočkala se několika dramatických a rozhlasových úprav a získala si oblibu mezi dětmi i u dospělých čtenářů. Malý princ svérázným dětským způsobem zjevuje základní životní hodnoty. Postava dítěte sjednocuje řadu parabol a ústřední saint-exupéryovská myšlenka: láska a přátelství jsou schopny zbavit nás osamělosti tím, že darujeme sebe, promlouvá stále stejně naléhavě k dalším generacím i na prahu nového tisíciletí, nerozlišuje dítě a dospělého.

zdroj: Albatros

Doporučené

Přidat komentář