Profíci radí

Program Health Plus – klíč ke zdravotní prevenci

Po celý rok 2017 specialisté z lékařské polikliniky Program Health Plus odpovídali na Vaše dotazy o řešení rozmanitých zdravotních problémů. Nejlepší cestou je potížím předcházet a věnovat pozornost správné zdravotní prevenci. Program Health Plus se specializuje na komplexní preventivní medicínu, proto naši lékařskou poradnu uzavřeme rozhovorem s internistkou a osobní lékařkou MUDr. Gabriele Kováčikovou. Prozradí například to, jaké následky může mít „pštrosí politika“ a zanedbávání pravidelných preventivních prohlídek…

Termín prevence zahrnuje širokou oblast péče o zdraví. Co do ní vlastně spadá?
Prevence je komplex různých opatření a postupů, jak předcházet některým onemocněním, která lze u daných jedinců předem předpokládat. Některé skupiny lidí, ať už z důvodu věku, pohlaví, etnika nebo škodlivých návyků totiž mohou mít specifické predispozice k různým chorobám. Podle toho jsou v ČR nastavena přesná pravidla a plány termínů, co, kdy a jak mají lékaři u populace preventivně kontrolovat. Je vytvořen celý systém preventivních prohlídek, které začínají po narození dítěte a probíhají po celý život. Jedná se o tzv. primární prevenci, jež zahrnuje celou populaci. Cílem je u zdravých osob odhalit rizikové příznaky, které by mohly vést ke vzniku nějakého onemocnění. Do této prevence samozřejmě spadá i očkování proti vybraným chorobám. Jsou-li v rámci preventivních prohlídek zjištěny náznaky potenciální choroby, je daný jedinec zařazen do systému tzv. sekundární prevence. Ta je zajišťována praktickým lékařem či specialisty různých lékařských oborů a má za úkol případnému vzniku nemoci zabránit, nebo alespoň omezit její průběh a následky pro zdraví daného člověka. Pokud už nějaká nemoc propukne, zapojuje se systém tzv. terciární prevence, která má zabránit opakování nemoci a co nejvíce omezit její negativní dopady na život pacienta.

Jaké zdravotní problémy jsou pro ČR typické, na co se prevence konkrétně zaměřuje?
V České republice a obecně ve střední Evropě jsou hlavním rizikem kardiovaskulární choroby, které jsou zároveň nejčastější příčinou smrti. Raketovým tempem přibývá diabetiků a velkou tématikou jsou i nádorová onemocnění. Kvůli zlozvykům, jako kouření a vysoká konzumace alkoholu, nadměrný obsah tuku ve stravě nebo naopak nízký podíl ovoce a zeleniny, je v ČR obrovský výskyt kolorektálního karcinomu, tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku. Proto je prevence zaměřena především tímto směrem. Kromě toho se medicína samozřejmě snaží předcházet řadě dalších chorob, které jsou často spojeny s civilizačními faktory.

Liší se nějak nastavení preventivních prohlídek v ČR a v jiných vyspělých zemích světa?
Základní spektrum preventivních vyšetření se v různých státech Evropy příliš neliší. Rozdíl je většinou jen ve věkové hranici, kdy se s preventivními prohlídkami v dospělosti začíná, a ve frekvenci, jak často probíhají. Česká republika má systém preventivní péče nastaven velmi dobře. Veřejné zdravotní pojišťovny lidem hradí mnoho vyšetření, která mohou odhalit varovné příznaky. Ale to jen v případě, že lidé preventivní prohlídky skutečně navštěvují, což se v některých případech bohužel nestává.

Na co se mají lidé při klasické preventivní prohlídce připravit?
U dětí provádí běžné preventivní prohlídky pediatr, o dospělé se stará praktický nebo osobní lékař. V případě preventivní prohlídky jde o klasické klinické vyšetření, které zahrnuje měření krevního tlaku, EKG i vyšetření poklepem a pohmatem. Zásadní součástí je odběr vzorku krve a kontrola krevního obrazu. Laboratorní vyšetření však nemusí ukázat jasnou diagnózu, vždy je třeba zohlednit veškeré dostupné informace. Lékař by měl pacienta podrobně vyzpovídat a zjistit jeho rodinnou anamnézu, protože to může hrát důležitou roli. Lékaři se bohužel musí spolehnout na to, zda jim klient sdělí pravdivé údaje a nic důležitého nezamlčí. Neúplné nebo nesprávné informace mohou výrazně zkomplikovat stanovení správné diagnózy i léčby. Klienti si také někdy myslí, že některé informace jsou nepodstatné a proto o nich nemluví – i když právě onen detail může být velice důležitý.
PHP_poradna_02
Nabízí Program Health Plus nějakou nadstandardní preventivní péči?
V rámci Programu Health Plus začínáme s preventivními prohlídkami mnohem dříve, než je nařízeno. Například screeningová vyšetření, která zdravotní pojišťovny hradí od 50 let, klientům provádíme již od 40 let. Navíc je nabízíme každý rok, a nikoliv jednou za dva roky, jak je obvyklé. Cílem je odhalit případné varovné příznaky co nejdříve. V rámci cílené prevence je pro naše klienty zásadní, že disponujeme týmem specialistů různých oborů. Osobní lékaři proto mohou při jakémkoliv podezření konzultovat specialistu, případně klienta rovnou ke specialistovi objednat. Termín je možné zajistit velmi rychle, protože většina odborníků má ordinace v budově naší kliniky. Velmi přínosná je také úzká koordinace péče mezi specialisty, díky tomu jsme schopni vnímat pacienta jako celek a řešit jeho zdravotní problémy komplexně. Například když si klient stěžuje, že se mu často točí hlava, může to mít mnoho příčin. Původ problému může být v oblasti krční páteře, v neurologickém onemocnění, onemocněním z oblasti ORL nebo nějakým jiným interním onemocněním.

Zmiňovala jste, že někteří lidé preventivní vyšetření nenavštěvují. Jaké zdravotní následky riskují, když pravidelné prohlídky zanedbávají?
Lidé, kteří na preventivní vyšetření nechodí, především vůbec netuší, jaké nemoci jim hrozí. Mnoho onemocnění nemá zvlášť výrazné projevy a člověka nijak neobtěžují až do doby, než se nemoc rozvine. Většinu chorob v počátečním stádiu je dnes s velkou pravděpodobností možné vyléčit. Ale čím je daná nemoc rozvinutější, tím bude léčba náročnější, radikálnější a pravděpodobnost úspěchu je samozřejmě menší. Záleží na tom, o jaké onemocnění jde, ale včasné zachycení obecně zvyšuje šance na vyléčení. Například když lékaři zjistí nádor, tak to dnes automaticky neznamená beznadějnou diagnózu. Totéž platí u cukrovky. Když ji zachytíme včas, pacient se řídí doporučeními lékaře a pravidelně chodí na kontroly, může prožít život bez vážnějších zdravotních problémů. A nemusí jít hned o nádor nebo diabetes mellitus. U všech onemocnění platí, že čím dříve ho odhalíme, tím lépe. My v Programu Health Plus každého našeho klienta na preventivní prohlídky pravidelně zveme, ale když nepřijde, tak ho samozřejmě nemůžeme nutit.

Liší se přístup k prevenci u mužů a u žen? Jsou ženy více zodpovědné, jak se někdy tvrdí?
Ani bych neřekla, jde spíše o typologii jednotlivých klientů. Jedni více dbají o své zdraví a druzí lékařům chtějí za každou cenu dokázat, že jsou zdrávi a preventivní prohlídky jsou pro ně zbytečné. Proto často zamlčí některé příznaky a tím si zbytečně ztěžují život, například nám neřeknou, že je někde tlačí nebo píchá, že nemohou v noci spát. Ale to vše má vliv na kvalitu jejich života. My kvalitu života umíme velmi dobře ovlivnit, ale to jen v případě, že o daném problému víme. Musíme vědět, co dotyčného trápí, abychom to mohli včas podchytit a co nejlépe vyřešit, než se drobné potíže rozvinou do rozsáhlejších zdravotních komplikací.

Čím je způsobeno, že někteří lidé neříkají lékařům všechno, nebo dokonce zapírají své obtíže?
Těžko říci, ale možná se tak u lidí projevuje strach, že by mohli být skutečně vážně nemocní. Jenže tento přístup je pštrosí politika, zastrčit hlavu do písku, nic nevidět, neslyšet a přitom si tím sám ublížit… To přece nic neřeší.

Jak mění možnosti prevence nové poznatky, například analýza DNA?
Genetické testy velmi rozšiřují naše obzory vědomostí o tom, co člověku může hrozit v rámci rodinné anamnézy, zda má po předcích dispozice k nějakým chorobám. Dává nám to mnohem širší možnosti problémům předcházet. Dnes lze testovat obrovské množství genetických predispozic a kromě všeobecných testů DNA existují specializované testy DNA na konkrétní nemoci. Ale takové testy většinou zdravotní pojišťovny nehradí, nebo pouze v úzce vymezených případech.

Můžete na závěr připomenout, jaké jsou nejdůležitější zásady zdravotní prevence, které by lidé měli dodržovat, aby si zachovali pevné zdraví do vysokého věku? A kdy je třeba začít?
Se zdravotní prevencí je ideální začít již v raném dětství a nečekat třeba do 40 let, kdy už člověk často nějakými zdravotními problémy trpí. Hlavním základem prevence je samozřejmě správná životospráva, tedy zdravá strava, dostatek pohybu a spánku, je vhodné nekouřit a omezit nadměrnou konzumaci alkoholu. Důležité také je, aby člověk vedl kvalitní život, aby nežil jen prací a měl čas na sebe, na rodinu, na relaxaci. Vše spolu souvisí. Člověk by měl vědět, že mu v některých oblastech hrozí zdravotní rizika a přizpůsobit tomu svůj životní styl. Případně si umět přiznat, že už nějaké obtíže má, a začít je řešit. Ideálním prvním krokem je promluvit si otevřeně se svým osobním lékařem.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor byl zveřejněn v aktuálním vydání časopisu HEALTH+, který si můžete prohlédnout zde: https://programhplus.cz/casopis-health-plus

O Programu Health Plus
Soukromá poliklinika Program Health Plus sídlí v atraktivních prostorách spojených s uměleckou galerií na Smíchově v Praze 5 a poskytuje maximálně komplexní a individualizovanou lékařskou péči pro děti, dospělé i firemní klienty. V rámci ambulantních služeb nabízí komfort, soukromí a osobní přístup zajištěný špičkovým týmem specialistů všech klíčových oborů, pro lůžkovou péči využívá zázemí českých i zahraničních nemocnic. Posláním Programu Health Plus je kompletní organizace preventivní, diagnostické, léčebné i rehabilitační péče, a to v klientem zvoleném čase.
Více informací na webu www.programhplus.cz.

Doporučené

Přidat komentář