Představujeme

Klienti chtějí kvalitní pojištění

Více než tři čtvrtiny lidí, kteří si sjednávají životní pojištění, to dělají hlavně kvůli závažným rizikům. A to je podle Petra Procházky, ředitele pojištění osob v pojišťovně Kooperativa, zcela v pořádku. Velmi důležité pro klienty je v průběhu trvání pojistné smlouvy mít i možnost upravovat parametry pojištění podle aktuální životní situace. Tyto poznatky vyplynuly z výzkumu, který pro Kooperativu zpracovala agentura IPSOS.

Jaká je pozice a role životního pojištění a možná pojištění vůbec v dobách, kdy mají klienti třeba kvůli výdajům za energie „hlouběji do kapsy“?
Jsem přesvědčen, že zásadní. Je to jeden z výdajů či nákladů, které bych považoval spíše za investici, a to velmi důležitou – do vlastního bezpečí a zabezpečení rodiny, ale i firmy. Musíme si uvědomit, že obzvláště v dobách, kdy nemá člověk, rodina či firma finanční rezervy, je pojištění jediným možným způsobem, jak řešit vážné životní obtíže, nehody a havárie.

Jsou pro Vás důležité informace o tom, co klienti vlastně od životního pojištění očekávají?
Tyto údaje jsou zcela klíčové pro každou pojišťovnu. Abychom byli na pojistném trhu konkurenceschopní, musíme pravidelně naši nabídku produktů inovovat. A to vždy s ohledem na potřeby a preference samotných klientů. Proto musíme vědět, co je pro lidi v pojištění důležité, na co všechno musí pojistné smlouvy pamatovat. Tyto informace získáváme přirozeně v rámci osobních setkání klientů s našimi poradci, ale také z cílených průzkumů. Jedním z nich byl kupříkladu průzkum provedený agenturou IPSOS.

Co jste zjistili v rámci zmíněného průzkumu?
Většina obyvatel v Česku (77 %) upřednostňuje v rámci životního pojištění ochranu před nejzávažnějšími riziky, jako jsou smrt, invalidita a trvalé následky úrazů a onemocnění. Zbytek lidí (23 %) by naopak dalo přednost spíše pojištění drobných úrazů. Co je také důležité zjištění, životní pojištění by podle české populace mělo být především kvalitní a komplexní – že bude pokrývat všechny jejich potřeby. To zmínilo také více než 70 procent respondentů. Navíc potřeby lidí se v průběhu jejich života přirozeně mění. Proto další zásadní požadavek klientů je mít možnost samotné pojištění přizpůsobovat své aktuální situaci. Jinou potřebu v rámci životního pojištění bude mít člověk žijící sám (single), jinou zase rodiče s malými dětmi. Možnost měnit parametry pojistné smlouvy během jejího trvání považuje za důležité více než 80 procent respondentů.

A využívají to klienti, mění parametry smlouvy podle životní situace?
Mít možnost upravovat parametry pojistné smlouvy během jejího trvání dnes není na trhu již ničím výjimečným. V minulosti to tak ale nebylo. Hojně se dříve šířil nešvar v podobě přepojišťování smluv už po pár letech. To bylo samozřejmě pro klienty nevýhodné a dnes si to lidé naštěstí již velmi dobře uvědomují. Chtějí-li udělat změnu, je možné u stávajících pojistných smluv flexibilně upravovat celou řadu parametrů. Klientům se staršími typy smluv nabízíme výhodnou konverzi na nové FLEXI. Již v minulosti klienti této možnosti hojně využívali, každoročně si modernizovalo smlouvu přes 5000 klientů. Většinou si také až o 30 procent navýšili limity pojistného krytí.

Jaké další výhody nabízíte v rámci vašeho pojištění FLEXI?
Unikátní součástí nového FLEXI je bonus CESTA KE ZDRAVÍ, který přináší až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Atraktivní součástí pojištění je i bonus na prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou. Ten může činit až 3 000 Kč každých pět let.

Zdroj: Kooperativa, foto: bigstock / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář