Představujeme

COVID-19 zamával s pracovním trhem. Jaké jsou nyní nejžádanější benefity zaměstnanců?

Posledních 18 měsíců prošlo mnoho společností výrazným vývojem. Poprvé v novodobé historii došlo k situaci, kdy se na několik měsíců opakovaně uzavírala ekonomika kvůli ochraně veřejného zdraví. S rychlým nástupem epidemie onemocnění COVID-19 firmy musely reagovat přesunutím zaměstnanců na home office, a následně za pochodu upravit pracovní podmínky tak, aby absence zaměstnanců v kancelářích neohrozila jejich fungování. Přestože se díky očkování začíná vracet provoz společností do normálu, priority zaměstnanců se během posledních měsíců změnily a klasická pracovní doba v kanceláři je již zřejmě minulostí.

Svět se vrací do normálu, zaměstnancům zůstává možnost home office
Práce z domova byla dříve výsadou pouze nejmodernějších společností, které s touto variantou u svých zaměstnanců teprve začínaly. Proces postupného zavádění home office a flexibilní pracovní doby do běžného pracovního úvazku by byl dříve otázkou několika let, možná i desetiletí, pandemie v tomto ohledu postavila vedení firem před hotovou věc a propukla ze dne na den. Zaměstnanci se tak učili měsíce fungovat ze svých domovů, řešit pracovní meetingy online a zvyknout si na řešení úkolů mimo kancelář. Nyní již díky prevenci na pracovištích i vysokému procentu očkovaných zaměstnanců není důvod udržovat pracovníky mimo kanceláře, přesto společnosti na tento způsob přistupují. „Našim zaměstnancům vycházíme vstříc, pokud potřebují nebo chtějí pracovat z domova. Myslím, že naši kolegové skutečně aktivně využívají práce 3:2, tedy tři dny v kanceláři a 2 dny z domova. Navíc si plně uvědomujeme, že je důležité, aby kancelář především usnadnila a motivovala zaměstnance ke spolupráci a ke kreativitě a aby se do ní lidé rádi vraceli,“ říká Lucie Loudová, ředitelka stavebně architektonické společnosti Tétris. „Home office byl zaměstnancům za dodržení určitých pravidel umožněn i před pandemií, nicméně nyní standardně umožňujeme zaměstnancům práci z domova alespoň jeden den v týdnu,“ dodává Markéta Králová, manažerka HR společnosti BOHEMIA SEKT. Některé společnosti dokonce upravily podmínky svých zaměstnanců trvale. „V Sazce jsme zavedli program SAZKA Flexi, který zahrnuje jak flexibilitu místa výkonu práce, tak flexibilitu časovou a flexibilitu v oblasti výše pracovního úvazku,“ uvádí HR ředitelka Sazky Kateřina Lukášová.

Možnost práce z domova jako nejcennější benefit zaměstnavatelů
Stravenky, různé vouchery, sick day, možnost dalšího vzdělávání, dříve oblíbené motivační nástroje zaměstnavatelů se v roce 2021 dostaly do pozadí. Nyní uchazeči o zaměstnání vyhledávají právě možnost větší volnosti a flexibilního přístupu. „U kancelářských pozic je momentálně nejoblíbenějším benefitem možnost home office, dovolená navíc, pružná pracovní doba i délka pracovní doby. Možná si lidé i díky pandemii uvědomili důležitost sladění rodinného a pracovního života, jejich prioritou již není vždy finanční ohodnocení, ale spíše to, jak daná práce zapadne do rodinného života,“ říká Markéta Králová. „Často se setkáváme s požadavkem na možnost home office a flexibilní pracovní dobu,“ potvrzuje také Kateřina Lukášová ze Sazky.

Pracovní pohovory přecházejí do online prostředí
Změny v rámci společností se netýkají jenom současných zaměstnanců, ale také uchazečů o nové zaměstnání. Zatímco dříve se zájemce o práci musel dostavit na několik pohovorů, nyní je již standardem, že minimálně první kolo výběrového řízení většinou probíhá online. „První krátký pohovor vždy proběhne přes telefon, případně s využitím online aplikace tak, aby se účastníci hovoru viděli. Stále upřednostňujeme alespoň jedno osobní setkání s uchazeči ve finálních kolech, ovšem v případě potřeby celé výběrové řízení můžeme vést online. Vnímáme, že i kandidáti tento způsob začínají považovat za standardní,“ vysvětluje Mia Pavlíková, ředitelka lidských zdrojů JLL. Pokud tedy máte zájem o nové zaměstnání, začněte se připravovat na pohovor přes obrazovku počítače, protože tento trend se zřejmě stane běžnou součástí celého procesu i v budoucnu. „V uplynulých měsících často probíhalo online celé výběrové řízení. I do budoucna budou pohovory pravděpodobně probíhat online, ovšem když to situace dovolí, rádi naše budoucí kolegy uvidíme naživo, protože osobní kontakt je nenahraditelný,“ komentuje Kateřina Lukášová.

Bude na podzim další lockdown?
Ať už se situace na podzim vyvine s ohledem na další lockdown jakkoliv, společnosti se cítí připravené na všechny varianty. „Vzhledem k tomu, že velká část našich zaměstnanců je již naočkovaná, věříme že k dalšímu lockdownu nedojde. Samozřejmě jsme na tuto situaci připraveni a v případě potřeby jsme schopni okamžitě obnovit testování všech zaměstnanců nebo přesunout zaměstnance z kanceláří na home office,“ říká Markéta Králová. „Situaci neustále monitorujeme a jsme připraveni rychle na případné restrikce zareagovat. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás na prvním místě, a proto máme často přísnější opatření, než jaká nařizuje vláda,“ potvrzuje Kateřina Lukášová. „Naučili jsme se pracovat online a využívat maximálně všechny dostupné technologie. Dnes už nejsou výjimkou hybridní schůzky, kdy se velká část lidí připojí online přes počítač nebo telefon, takže jsem připraveni,“ uzavírá Lucie Loudová ze společnosti Tétris.

Zdroj: PEPR Consulting / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář