Vztahy

Znáte své životní číslo? Víte, které Vám přinese do života štěstí?

Čísla hrají v životě člověka významnou roli. Za šťastná čísla mnozí považují datum svého narození nebo právě své životní číslo. Co nejvíce šťastných čísel chceme mít v čísle telefonním nebo v čísle svého bankovního účtu. Věříme, že nám tato čísla přinesou štěstí do života. V Číně například považují za šťastnější čísla, čísla suchá, za vůbec nejšťastnější číslo v čínské kultuře je považováno číslo 8. U nás se za šťastné číslo považuje hlavně číslo 7.

Jak zjistím své životní číslo?
Toto číslo zjistíte tak, že sečtete všechna čísla v datu svého narození a sčítáte tak dlouho, dokud se nedopracujete k jednomístnému číslu. Například: pokud je datem vašeho narození 10. 9. 1978 – vaše šťastné číslo je číslo 8.

1+0+9+1+9+7+8 = 35; 3+5 = 8

Číslo 1
Lidé s životním číslem 1 bývají ambiciózní, nezávislí a kreativní, stejně tak jako sobečtí. Často mají tendenci ignorovat pocity druhých. V životě dávají přednost samostatnosti, chtějí zvládnout všechno sami, neradi se obrací na někoho o pomoc. Jsou předurčeni k vedení nebo organizování práce kolektivu, při řešení problémů bývají velmi autoritativní. Většina z těchto lidí jsou optimisté – to je také jejich největší kouzlo. Bývají moudří a rozhodní, jsou dobrými příklady pro podnikavé lidi. Jejich slabými stránkami jsou tvrdohlavost a sebestřednost, o své myšlenky se neradi dělí, slovo skromnost v podstatě neznají, příliš dobře nedokážou komunikovat s ostatními. Nicméně mají schopnost stát se velmi úspěšnými. Co cítí ale opravdu hluboce, to je láska k partnerovi, najdou-li pro sebe toho pravého. To samé ovšem vyžadují od partnera – aby jeho láska byla hluboká a stala se prioritou jeho života. Bude-li partner reagovat tímto způsobem, může být vztah velmi harmonický.

Číslo 2
Lidé s životním číslem 2 mívají velmi úzké vztahy se svými přáteli, neradi tráví čas sami. Tito lidé jsou citliví a dobří v analyzování problémů. Žena se šťastným číslem 2 mívá nádech mužské síly, muži potom mají zvláštní ženský šarm, který bývá patrný už v jejich vzhledu. Ze všech jejich vlastností je nejdominantnější neuroticismus (geneticky podmíněná náchylnost k emocionální a celkové duševní nevyrovnanosti, ke zvýšené psychické tenzi, úzkostem a strachům, k onemocnění neurózou). Jsou považování za poněkud sobecké. Silnými stránkami těchto osobností je um dobré spolupráce s ostatními, jejich trpělivost, spolehlivost, mírnost a zdvořilost, obvykle jsou milosrdní a tolerantní, rádi poskytnou podporu. Jejich elegantní chování a okouzlující vzhled mnohdy vyváží jejich slabé stránky, kterými jsou plachost a ovlivnitelnost okolím, těmto lidem často chybí ambice a cíle. V partnerském vztahu jsou „dvojky“ velmi citlivé, těžce snášejí odmítnutí. Vzhledem k tomu, že nechtějí být sami, vyžadují od svého partnera téměř všechen jejich volný čas, což vede mnohdy k rozpadu vztahu. Nemají schopnost udržet rovnováhu mezi nezávislostí a závislostí.

Číslo 3
Lidé s životním číslem 3 bývají silnými osobnostmi. Mají mystické schopnosti, silně vyvinutou kreativitu a instinkt pro umění. Tito lidé jsou velmi společenští a extravagantní, věří, že nejdůležitější v životě je být spokojený a tolerantní k ostatním. Mají vysokou sebeúctu a udělají vše pro to, aby si získali pozornost okolí. Mnohdy však odmítají čelit realitě života, pokud je někdo nebo něco zklame, chovají se jako rozmazlené dítě. Lidé s životním číslem 3 mají potenciál být hvězdami, jsou otevření a přátelští, jejich talent je inspirující. V očích cizích lidí se mohou zdát ješitní, jsou obdařeni dovedností argumentace, ale ve většině případů mají tendenci příliš kritizovat. Co se týká jejich milostných vztahů, dávají přednost mimořádným partnerům. Touží najít někoho, kdo bude v jejich očích dokonalý, je pro ně velmi těžké přijmout někoho, kdo zcela nesplňuje jejich požadavky. Pokud někoho takového najdou, zůstanou s ním celý život. Jejich partner by měl být zejména trpělivý s ochotou přizpůsobit se, nebo i úplně změnit.

Číslo 4
Lidé s životním číslem 4 jsou obvykle obdařeni vynikající schopností ze zdánlivě složitých situací dělat situace jednoduché. Většině těmto lidem chybí v životě pocit bezpečí, hledají tak stálý vztah, který by jim zaručil jakousi ochranu. Velmi se obávají jakýchkoli změn v životě. Je velmi těžké je o něčem přesvědčit, není radno se s nimi pouštět do nějakého sporu. Své slabosti si uvědomují, ale příliš nechtějí něco na svém životě měnit. Silnou stránkou těchto lidí je jejich spolehlivost v každodenním životě. Obecně lze říci, že jsou hrdí, ale ne arogantní, konzervativní, ale ne stereotypní. Jejich hybnou silou je pracovitost, loajalita a realismus. Kromě toho jsou také velmi ambiciózní, není tedy divu, že v životě dosahují velkých úspěchů. Slabými stránkami „čtyřek“ je jejich tvrdohlavost a žárlivost, jsou ze všech čísel nejtvrdohlavější.

Číslo 5
Lidé s životním číslem 5 milují svobodu. Neradi jsou spoutáváni okolím nebo jinými lidmi. Na jedné straně jim jejich požitkářství pomáhá svobodně žít, na druhé straně pro ně může být samo-destruktivním. Pokud jde o romantické vztahy, mají otevřenou mysl, touží po lásce, která se vyvine z přátelství. Jejich milostné vztahy jsou obvykle založeny zejména na stabilním přátelství, ne na lásce na první pohled. Obecně platí, že lidé s tímto životním číslem jsou energičtí, dobrodružné povahy, jsou plni zvědavosti, dokážou nadchnout lidi kolem sebe. Jejich energie z nich dělá krásné, chytré, vtipné a vynalézavé osobnosti. Vzhledem k jejich požitkářství je mohou lidé v jejich okolí považovat za povrchní, vybíravé a nedůvěryhodné. Jejich proměnlivá nálada je činí impulzivními, vykazují vážné nedostatky v odpovědnosti.
zivotni_cisla_02
Číslo 6
Lidé s životním číslem 6 mají sklony k sentimentalitě. Jsou velmi křehcí, do určité míry mohou být považováni za komplikované osobnosti. Jsou však zodpovědní, z celého srdce i duše se snaží pomoci, potýká-li se někdo v jejich blízkosti s obtížemi, jsou dobrými posluchači. Nesobeckost, soucit, věrnost a ohleduplnost jsou jejich nejsilnějšími stránkami. Velmi milují svou rodinu. Ze všech čísel je šestka považována za vůbec nejdůvěryhodnější. Kromě již zmíněných vlastností jsou tito lidé mnohdy považováni za geniální, v každodenním životě jsou přemýšliví a pečliví, nic nedělají unáhleně, bez rozmyslu. Slabými stránkami „šestek“ jsou jejich přílišná zvědavost, upovídanost a vybíravost. Lidé se šťastným číslem 6 usilují o stabilní život a věrnou lásku, vztahu jsou ochotni obětovat hodně – energii, čas i peníze. Partner takového člověka se s ním může někdy cítit jako v kleci. Měli by si tedy více uvědomovat důležitost osobního prostoru, který člověk i ve vztahu potřebuje.

Číslo 7
Číslo 7 je u nás všeobecně považováno za šťastné. Lidé obdařeni životním číslem 7 se velmi často snaží zakrýt svůj strach a slabosti. Rádi hledají příčiny různých záležitostí, bojí se však přijmout pravdu. Často se cítí osamělí, občas propadají depresím. Vyhýbají se konfrontacím a diskuzím s ostatními, v očích okolí se tak mohou jevit jako apatičtí. Přesto však mají vynikající schopnost analyzovat situace a to jim pomáhá uspět v každém zaměstnání. Mívají také až neuvěřitelné štěstí na dobré příležitosti, které jiní marně hledají. Škoda jen, že bývají často líní a nečinní a mnohé z těchto příležitostí tak promarní. Tváří v tvář složitým problémům dokážou velmi rychle najít řešení a uklidnit situaci. Jejich silný smysl pro spravedlnost jim pomáhá získávat velké množství přátel. Navíc mají „sedmičky“ také jedinečný smysl pro estetiku. Nejhorší vlastností těchto lidí je to, že často bývají bezohlednými intrikány, své povinnosti mnohdy opouští bez jakékoli diskuze. Co se týká romantických vztahů, snaží se je „sedmičky“ co nejlépe udržovat, nastane-li však ve vztahu nějaký problém, začnou až hystericky hledat jeho příčinu. Lidé, kteří chtějí žít ve společné domácnosti s člověkem, jehož životním (šťastným) číslem je číslo 7, by tak měli být připraveni čelit realitě a mít po ruce vždy vysvětlení toho, co udělali.

Číslo 8
Lidé obdařeni životním číslem 8 mají silně vyvinutou intuici. Jsou rozenými podnikateli, krok za krokem dosahují všech svých cílů. Obvykle jsou mírní, přátelští a čestní. Nikdo je nepřiměje, aby se hádali nebo upadli do deprese. Aby zabránili tomu, někoho ranit, raději skrývají své emoce, ať už jsou šťastní, nebo smutní. Vzhledem ke své povaze a temperamentu mívají dobrou pověst, jsou vždy k dispozici pro dobročinnost. Kromě velkého potenciálu pro podnikání mají vynikající vůdčí schopnosti spojené s velkými ambicemi. Jejich obvyklé štěstí jim umožňuje dosáhnout vyšší životní úrovně, často bývají úspěšní na základě své odvahy a upřímnosti. V očích přátel jsou slušní a spolehliví. Slabou stránkou „osmiček“ je to, že z nich můžou právě jejich ambice udělat kariéristy a diktátory. Jejich nejvíce nesnesitelným rysem pak může být sobeckost a arogance. Vztah, ve kterém se rozhodnou žít, považují za celoživotní, své partnery však tlačí do větších ambicí, do lépe placených prací s větším potenciálem úspěchu. Pro trvanlivost vztahu jsou ale ochotni obětovat i své vlastní zájmy, hledají kombinaci přátelství, obchodního přátelství a celoživotní lásky.

Číslo 9
Lidé, jejichž životním číslem je číslo 9 mají dar pomáhat druhým, dělat je šťastnými, povzbuzovat je, aby měli lepší a pestřejší život. Jsou velmi ohleduplní, dokážou pečovat o každého, kdo potřebuje pomoc. Díky volnosti své duše nikdy nepřestávají snít své sny. Přidá-li se k tomu i praktičnost, mnoho z těchto snů také realizují. Obecně platí, že mají „devítky“ bohatou představivost. Jsou laskaví a dobrosrdeční. Lidé je mají rádi mezi svými přáteli, jsou vtipní, chytří a štědří. Pro dobro druhých mnohdy obětují i vlastní zájmy. Milují veškerou exotickou kulturu, která je inspiruje v jejich každodenním životě. Slabou stránkou těchto lidí bývá jejich předstírání šťastného milostného života jen proto, aby unikli samotě a jejich časté míchání snů s realitou. Žijete-li ve společné domácnosti s „devítkou“ a chcete-li mít šťastný a harmonický vztah, raději ji vždy, když je to třeba, podejte pomocnou ruku, než abyste poukazovali na realitu a upozorňovali na to, co je důležité.

text: redakce / foto: bigstock, dreamstime

Doporučené

Přidat komentář