Volný čas

Vaši povahu může předurčit už den vašeho narození

Přemýšlíte někdy o tom, proč zrovna vy musíte být tak úzkostlivá, tvrdohlavá, ustrašená nebo naopak úplně bezstarostná? Možná vám to bylo předurčeno již v den vašeho narození.

Pondělí
Je dnem vašeho narození pondělí? Tento den vás předurčuje k náladovosti, přecitlivělosti, starostlivosti a silným emocím, jste náchylná k nervozitě. Z dívek narozených v pondělí se stávají dobré matky a manželky, jsou milující, starostlivé, dobře pečují o své blízké, rády tráví čas se svou rodinou, příbuznými a blízkým okruhem přátel. V pondělí narozené ženy mohou trpět anémií a s ní souvisejícími problémy – slabostí, nespavostí a závratěmi.

Úterý
Ženy narozené v úterý často trpí pocity strachu, čím větší je jejich strach, tím více problémů přitahují a dostávají se tak do tzv. začarovaného kruhu. Stačilo by však, kdyby se naučily více relaxovat, potom by mohly vést úplně bezproblémový život. Úterní ženy, i když se často ptají na názor druhých, nakonec udělají stejně to, co ony považují za správné. Jsou také velmi pracovité, aktivní, temperamentní a přímočaré. Často dříve mluví, než přemýšlí, a to mívá za následek častá nedorozumění.

Středa
Jste ve středu narozená? Potom jste byla stvořena k podnikání. Nejste sice příliš organizovaná, to ale doháníte svou aktivitou, zvídavostí a nekomplikovaným uvažováním. V dosažení úspěchu a udržování dobrých vztahů vám mnohdy překáží váš temperament. Jste vtipná a se svým životem spokojená, snadno se spokojíte s tím, co máte, nepotřebujete mít to co druzí. Ženy narozené po šesté hodině pak vykazují mnohé další vlastnosti – bývají materialistické, velmi inteligentní a někdy lstivé.

Čtvrtek
Narodila jste se čtvrtek? Tento den vás předurčuje k moudrosti, životnímu optimismu a velkému pochopení. Jste respektovaná osoba, která má dostatek pozornosti druhých, ať je kdekoli. Máte vůdčí schopnosti a je velmi pravděpodobné, že budete pracovat na vysokých pozicích. Díky tvrdé práci si vybojujete cestu k úspěchu sama. Nedokážete sedět dlouho na jednom místě. Líbí se vám vést nezávislý život. Jste tvrdohlavá a v životě nebudete mít mnoho přátel, nemáte totiž schopnost přijmout kritiku. Jste sice velmi dobře vychovaná, ale máte na všechno rychlou odpověď, mluvíte dříve, než si věc promyslíte a tím můžete urazit. Obtěžuje-li vás někdo nebo vám ubližuje, máte tendenci v sobě držet zášť a myslet na pomstu. I když jste inteligentní a svědomitá, máte poněkud neobvyklý charakter a dráždivý temperament, se kterým se okolí jen těžko vyrovnává.

Pátek
Jako žena narozená v pátek jste poslem míru, lásky, krásy a radosti. Jste velmi kreativní. Ženy narozené v pátek se velmi často stávají malíři, umělci, herci či hudebníky. Jsou často velmi happy, ale citlivé, pokud jde o vztahy, nad zlomeným srdcem truchlí velmi dlouho. Máte vysoký emoční koeficient a tím i mnoho přátel. Jste majetnická, bystrá a podnikavě smýšlející. Býváte velmi málo nemocná, pokud se však nějaká nemoc dostaví, je obvykle závažnějšího rázu s dlouhou dobou zotavování. Díky své duchovní povaze býváte často moudřejší, než lidé mnohem starší.

Sobota
Ženy narozené v sobotu jsou často velmi vážné se smyslem pro zodpovědnost a pořádek, což z nich dělá velmi důvěryhodné osoby. Jsou však náchylné připouštět si příliš mnoho starostí, neustále si připomínat smutné věci z minulosti. Bývají velmi inteligentní, téměř perfekcionistické, což je výhodou, pokud se rozhodnou podnikat. Sobotní ženy mají vlastní styl, líbí se jim držet si vysokou úroveň. Vše co dělají vypadá předem naplánované a dokonale promyšlené, i když tomu mnohdy tak není. Jsou však náchylné ke vzpurnosti, nevěří lidem, i když jsou to třeba příbuzní, přátelé nebo blízcí spolupracovníci. Věří v podstatě jenom sobě a svým schopnostem.

Neděle
Ženy narozené v neděli mají pozitivní přístup k životu a jsou velkorysé povahy. S největší pravděpodobností budou spíše introverti s menším množstvím přátel. Často bývají podezřívavé a ostatním příliš nevěří. Jsou velmi citlivé, nezávislé s tendencí odkládat věci na jindy. Rády pomáhají druhým v nouzi. Nedělní ženy mívají často problémy v práci. Jsou tvrdohlavé a tak těžko vycházejí se svým pracovním okolím při řešení různých situací, kde je zapotřebí kompromis.

text: redakce / foto: bigstock

Doporučené

Přidat komentář