Vztahy

Kompatibilita znamení zvěrokruhu: Rak

znameni_rak_01
Je vaším současným partnerem člověk narozený ve znamení Raka? Máte pocit, že je to ten pravý nebo naopak přemýšlíte, čím mohou být dány vaše rozdíly? Možná je vše ve hvězdách. Dnes vás seznámíme s rozdíly i společnými vlastnostmi vašich dvou znamení.

Lidé narození ve znamení Raka mají za cíl vytvořit a udržet pohodlí domova, pečovat o svou rodinu a blízké. Čím větší je jejich rodina, tím lépe. Rak je emocionální, milující, intuitivní, soucitný a ochranitelský. Rak je veselý, žije-li jeho rodina v klidu a harmonii. Velmi často bývá náladový. Raci mívají řečnický talent s tendencí přehánět a dramatizovat. Jsou velmi snadno ovlivnitelní těmi, které milují nebo obdivují, mohou být nevyzpytatelní se sklony k sebelítosti. Jejich schopnost přizpůsobit se jim otevírá možnost dělat mnoho profesí. Mohou být dobrými novináři, spisovateli a politiky, i když spíše v pozadí všeho dění nebo pracovat v oblasti sociální péče, ošetřovatelství, stravování. Bývají dobrými kuchaři a hospodyněmi.

Jak vycházejí Raci s ostatními znameními zvěrokruhu?

Kozoroh
Rak a Kozoroh jsou protiklady v mnoha ohledech, jeden od druhého hodně očekávají. Rak potřebuje k životu rodinné zázemí, stále mít někoho kolem sebe, o někoho pečovat, rodina a blízcí přátelé jsou pro něj velmi důležití. Kozoroh není tak emocionální, Rakovi se tedy může zdát málo zaujatý rodinnými i přátelskými svazky a spíše než rodinně zaměřený, ambiciózní. Kozoroh chce něco v životě dokázat a jít svou cestou, v mnoha případech není schopen vázat se na rodinu a přátele. Vaše rozdíly se mohou vzájemně doplňovat pouze za předpokladu naprostého pochopení toho druhého a jeho priorit. Oba sice hledáte jistotu, soudržnost a věrnost, ale každý jiným způsobem.

Vodnář
Zde narážíme na podobný problém, jako u Kozoroha. Vodnář je velmi přátelský, ale ne tak citově spjatý s rodinou a blízkým okolím jako Rak, má mnohem širší okruh přátel a velmi široký okruh zájmů – neupíná se na rodinu ani na nikoho ze svých známých. Rak je velmi citově vázaný na své blízké i na prostředí, ve kterém žije, na druhé straně Vodnář je více schopen přizpůsobit směr tomu, jak se vyvíjí jeho život – ve vztazích, kariéře i dalších oblastech svého života. Vodnář si udělá přátele všude, nepotřebuje tak vysokou míru intimity jako Rak, přechod do nového prostředí je pro něj mnohem jednodušší. Rak potřebuje stabilitu, jistotu a pocit bezpečí – tedy raději neměnné prostředí a to mu Vodnář nemusí být schopen zaručit.

Ryby
Tato 2 znamení mohou pociťovat velké sympatie a emocionální splynutí. Oba jste citliví, vnímaví a soucitní lidé. Sympatie Ryb jsou však o trochu širší a univerzálnější, než sympatie Raka – Rak je přeci jen více zaujatý, na rodině a blízkých mu záleží více než Rybám, ty mohou být například trochu laxní k zapamatování si významných rodinných svátků a osobních dat partnera, jako jsou narozeniny, svátek, výročí… Naštěstí se jedná spíše o menší rozdíly a je nepravděpodobné, že by vám bránily v soužití.

Beran
Mezi Rakem a Beranem by mohlo docházet ke střetům v oblasti vztahů k rodinným příslušníkům a jednoho k druhému. Zatímco Rak je velmi oddaný rodině a jejím potřebám, na Berana mohou požadavky rodiny mnohdy nepříjemně doléhat. Beran, často aniž by si to uvědomoval, může sobecky přijímat, ale nevracet. Berani bývají samostatní a nezávislí, Rak preferuje blízkost, intimitu a vzájemnou závislost. Beran se tak Rakovi může zdát neosobní, až sobecký a lhostejný, Rak se v jeho blízkosti začne cítit nedůležitý. V soužití těchto dvou znamení by tak muselo dojít k opravdu velkým úpravám preferencí na obou stranách. Rak by se musel naučit být méně závislý a Beran brát ohledy na emocionální založení Raka, jinak bude docházet ke střetům a neshodám.

Býk
Oba jste velmi prodomácky založení a oceňujete i běžné radosti života. Váš vztah bude přátelský, ohleduplný a laskavý. Plánujete-li rodinu, budou z vás velmi zainteresovaní rodiče. Rak je emocionální, lpí na rodině a prostředí, ve kterém všichni žijí, Býk je praktický s uzemněným přístupem k životu, což Rak dokáže ocenit.

Blíženci
Ve vztahu Rak – Blíženci je Rak ten, kdo se stará o rodinné záležitosti a péči o rodinné příslušníky, poskytuje všem emocionální podporu, je pozorný k pocitům druhých. Blíženci jsou sice také starostliví a citliví, své city však vyjadřují odlišně a méně osobně. K problémům přistupují spíše intelektuálně, chtějí o nich diskutovat, hledat nejlepší řešení, zatímco Rak vše řeší emocionálně, často usiluje o změnu postoje druhé strany. Přesto vás to k sobě přitahuje, a pokud budete ochotni se učit jeden od druhého, své rozdíly budete schopni akceptovat a přijímat, může vám spolu být dobře.
znameni_rak
Rak
Oba jste citliví, emociálně založení a náladoví. Vše si berete osobně a velmi často tak můžete jeden druhému ublížit. Oba máte potřebu mít své blízké u sebe, pečovat o svou rodinu. Problém v tomto soužití může nastat ve chvíli, kdy už máte oba rodinu a děti. Každý z vás bude chtít i nadále chránit své blízké, stýkat se s nimi, mít je často poblíž, už ale nemusí chápat, že i ten druhý má stejné potřeby – chce být se svými blízkými z dřívějšího vztahu… I tohoto člověka totiž budete chtít mít ve své blízkosti, stejně to ale nemusí být s jeho závazky z minula – k těm vás takový vztah nepoutá. Dva lidé bez závazků si spolu budou rozumět velmi dobře. Oba chcete milující vztah, plný blízkosti, bezpečí a porozumění.

Lev
Jak Rak tak Lev bere život velmi osobně. Vaše city mohou být často zraněny kritikou či nedostatkem uznání od lidí, na kterých vám záleží. Lásku a pochopení pak můžete nalézt jeden u druhého, i když vaše temperamenty bývají často velmi odlišné. Lev je pyšný, od svého partnera očekává uznání a respekt, Rak očekává zejména lásku, něhu a emocionální podporu. Lev se ve vašem vztahu pravděpodobně ujme vedení, to vám ale nevadí, nemáte žádnou potřebu stát na vrcholu pyramidy.

Panna
Oba jste velmi náladoví a tím se můžete navzájem dráždit. Rak mívá období melancholie, obav, strachu, nostalgie a sentimentality, kterým Panna nemusí rozumět nebo s nimi sympatizovat. Může se stát podrážděnou a popudlivou se sklonem ke kritice. Nicméně oba jste schopni obrovské oddanosti k sobě navzájem i ke svým dětem. Tento vztah může fungovat.

Váhy
Mezi vámi se dají najít jak podobnosti, tak i výrazné rozdíly. Oba jste ohleduplní a citliví k potřebám druhých, je pro vás velmi důležité mít dobré osobní vztahy a žít harmonický život. Oba se, pokud je to možné, vyhýbáte konfliktům a konfrontacím. Váhy jsou ale, na rozdíl od Raka, více objektivní, racionálně uvažující. Rak má často o různých situacích zkreslené představy na základě osobních sympatií či loajality. Váhy potřebují také více komunikace a konverzace než Rak, neomezují se pouze na rodinu a blízké okolí. Rak se velmi často stává jak citově, tak finančně závislým na partnerovi, zatímco Váhy preferují více rovnostářský vztah. Tento rozdíl může působit problémy, ale jen zřídka bývá příčinou velkých konfliktů.

Štír
Vaše soužití by mělo být velmi snadné, každý z vás má tendenci vázat se k blízkým lidem svého života, vzájemně cítíte podobnost svých povah a životních cílů. Různé postoje můžete mít k sexu a lásce. Rak může trpět pocitem, že je pro Štíra sex důležitější než láska, váš vztah však může být hluboký a trvalý, pro oba je velmi důležitá loajalita.

Střelec
Vaše povahy jsou velmi odlišné, a proto bude pravděpodobně docházet ke střetům. Střelec má nutkání cestovat, objevovat, jít za novým, nepoznaným, touží po svobodě, Rak je toho pravým opakem. Rak má mnohem emocionálnější přístup k životu, zapustí kořeny, chce mít u sebe rodinu a blízké lidi, zajistit jim pozornost a péči. Kreativnější Raci však mohou najít způsob jak uspokojit potřeby obou. Bude to chtít ale velkou trpělivost a míru tolerance.

Každý člověk má svá specifika, ať už jsou dána znamením, ve kterém se narodil, prostředím, ve kterém žije nebo výchovou. Mnoho lidí věří, že postavení hvězd v den narození může člověka ovlivnit, někteří lidé tomu naopak nevěří vůbec. Ať tak či tak, dejte při výběru partnera zejména na své vlastní pocity a snažte se ho poznat co nejlépe, než s ním spojíte svůj život.

text: redakce / foto: dreamstime

Doporučené

Přidat komentář