Profíci radí

Používáte ve výchově odměny a tresty? Dětská psycholožka radí, co funguje lépe

Odměny a tresty jsou mezi rodiči populárními výchovnými metodami. Tresty vyjadřují záporné hodnocení a využíváme je, když chceme nějaké chování eliminovat. Odměnami naopak vyjadřujeme souhlas, ocenění. Obě metody s sebou ale nesou mnoho rizik, která by měli rodiče vzít v potaz. Doporučení, čím je nahradit, připravila dětská psycholožka a speciální pedagožka PhDr. Eva Šimotová ve spolupráci s Kidtown.cz, odborníky na správný rozvoj dítěte.

Mezi tresty řadíme zákazy, fyzické násilí, donucení k neoblíbené činnosti nebo projevy negativních emocí, kdy se rodič zlobí, spílá, vyčítá, poučuje. Do kategorie odměn patří pochvala, věcný nebo peněžní dárek, úsměv, projev sympatie atd. Metody jsou to funkční a je na zvážení každého rodiče, jak chce své dítě vést, k čemu ho chce vychovávat, jaký vztah mezi sebou a dítětem bude budovat. Je ale dobré mít na vědomí rizika, která s sebou odměny a tresty nesou. Která to jsou?

Rizika spojená s tresty
• Jedná se o zneužití moci. Dítě pak má přirozeně tendenci zkoušet vlastní moc a sílu vůči slabšímu.
• Budují pocit strachu. Dítě se snaží trestu vyhnout, což může vést ke lhaní, zapírání.
• Nevedou k zodpovědnosti. Směřují pozornost na důsledky trestu, které dítě utrpí, ne na důsledky jeho chování.
• Dítě se stává sebestředným – stará se o sebe a viní ostatní.
• Narušují vztah s dítětem. To není motivované, aby nám vyhovělo.
• Dítě cítí nespravedlnost a křivdu, které brání nápravě chování.
• Narušují vztah dítěte k sobě samému (sebeúctu).
• Vytvářejí prostor pro kontrolu.

Specifické jsou pak tresty tělesné. Česká republika patří v EU mezi několik posledních států, kde nejsou tělesné tresty zakázány zákonem. Aktuálně se však chystá ukotvení této problematiky v občanském zákoníku. Mezi následky fyzického trestání dětí mohou patřit zvýšená tendence k agresivitě dítěte a k delikvenci, násilnému chování, vyšší riziko psychických poruch, depresí a úzkostí, snížení inteligence a školní neúspěchy, vyšší riziko užívání drog a také zvýšená pravděpodobnost domácího násilí v dospělosti. Naopak nebylo prokázáno, že děti, které jsou fyzicky trestané, jsou lépe vychované nebo emočně stabilnější.

Překvapující se ale může zdát, že rizika nesou i odměny, které jsou společností často vnímané jako jednoznačně pozitivní.

Jaká jsou rizika odměn?
• Jsou návykové. Brání vnitřní motivaci, dítě jedná podle toho, zda dostane odměnu.
• Na první pohled příjemným způsobem manipulujeme dítě k tomu, aby udělalo, co chce dospělý.
• Tím mohou odvádět od činnosti, ve které by se dítě jinak realizovalo. Mohou zabrzdit rozvoji návyku dělat věci, jak nejlépe dovedeme.
• Nemusí být autentické. Projev rodiče nemusí být přirozený, často je hraný, přehnaný.
• Pochvaly jsou obecné fráze, které nálepkují („ty jsi šikulka”).
• Pochvala je odvození vlastní hodnoty od hodnocení druhých.
• Chválené děti hůř snášejí chybování a nezvládnutí úkolu. Uchylují se proto (i v dospělosti) k jednodušším úkolům, které jim zajistí úspěch.
• Chci slyšet pochvalu = potřeba přijetí a lásky.

Zdroj: Kidtown.cz, foto: bigstock / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář