Profíci radí

Co dál se životem aneb Kam po maturitě?

Zima se blíží – a s ní nejen čas vánoční. Mnohé studenty, kteří budou letos skládat zkoušku z dospělosti, čeká i rozhodnutí zda, a popřípadě na jakou vysokou školu se budou hlásit. Proto se v dnešním článku zaměříme na nabídku studijních programů ať už na veřejných, nebo soukromých vysokých školách.

Kvalita školství v naší republice je na velmi vysoké úrovni. Jak veřejné, tak i soukromé vysoké školy se snaží každoročně zaujmout tisíce uchazečů stále větší škálou studijních oborů. Zdokonalují studijní programy, sjednávají možnosti získání praktických dovedností přímo ve firmách, nebo investují do modernizace učeben či celých budov. Zkrátka, mladý člověk zapálený pro studium má v dnešní době opravdu netušené možnosti. Tak například Panevropská univerzita nabízí i studijní programy zaměřené na letectví nebo na ovládání bezpilotních systémů, což jim otevírá opravdu zajímavé příležitosti pro budoucí uplatnění.

Vybírejte dle možnosti uplatnění
Při výběru samotného zaměření studia je třeba brát vždy zřetel na to, jak vysoká je uplatnitelnost absolventa na trhu práce. V posledních letech se totiž ukazuje, že samotné úspěšné zvládnutí studia nezaručí člověku odpovídající zaměstnání. A v tomto ohledu mají navrch soukromé evropské univerzity, kam se řadí například i již zmíněná Panevropská univerzita. Ty díky tomu, že nedostávají žádné finance ze státního rozpočtu a jejich provoz musejí z části financovat samotní studenti formou školného, dbají právě na to, aby jejich absolventi byli výborně připraveni pro budoucí zaměstnání. Proto jsou součástí výuky i stáže v domácích i v zahraničních firmách. Tam se studenti připravují na zvládání konkrétních situací, učí se samostatně jednat a rozhodovat.

Ať už se rozhodnete pro studium na veřejné vysoké škole, nebo bude vaším cílem soukromá evropská univerzita, mějte na paměti, že pro úspěšné absolvování je důležité správně zvolit studijní program tak, aby studium bylo zábavné a přinášelo ty správné prožitky.

Zdroj: Panevropská univerzita / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář