Pro maminky, Zábava/Kultura

Kniha o těhotenství a dítěti

Český průvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím – až do dvou let dítěte, od Antonína Pařízka.

Čtvrté vydání čtenářsky úspěšné publikace srozumitelně a přehledně popisuje zásady plánovaného rodičovství a způsoby přirozeného i umělého otěhotnění. Po týdnech a měsících od prvních okamžiků těhotenství sleduje změny, které nastávají v těhotné ženě, vývoj zárodku a později plodu. Nové vydání knihy je navíc rozšířeno o unikátní embryologické fotografie. Předporodní péče, která je v České republice na velmi vysoké úrovni, je spojena s informacemi o správných hygienických návycích a životosprávě těhotné ženy. Nově jsou doplněny informace o cvičení těhotných žen a zejména o používání volně dostupných léků v těhotenství.

Podrobně je popsán porod, ať již přirozený nebo operační, císařský řez apod. Pečlivě a v celé své šíři jsou probrány všechny dnes známé postupy v tišení bolestí u porodu, od metod nefarmakologických až po epidurální analgezii. V kapitole o šestinedělí je brán zvláštní ohled na informace o příznivém vlivu kojení na dítě, připojena je nová kapitola o očkování dětí. S ohledem na fakt, že asi u jedné třetiny těhotných žen se vyskytnou nepravidelnosti, jsou zmíněny i některé příčiny rizikového těhotenství a nepravidelně probíhající porod a šestinedělí. Dosud nikdy nebylo lidstvo v situaci, že by se děti mohly rodit pouze rodičům, kteří si jejich narození skutečně přejí – proto jsou na závěr kapitoly o těhotenství zařazeny i základní informace o prostředcích a metodách moderní antikoncepce. Kniha je dále rozšířena o popis vývoje dítěte do dvou let jeho věku.
Text je doplněný o zajímavé a názorné ilustrace, obrázky a fotografie, včetně unikátních záběrů českých celebrit a sportovních párů, jejichž potomkům autor pomáhal na svět. První vydání publikace bylo v roce 2006 oceněno Charvátovou cenou v oboru popularizace vědy (cena Nadačního fondu dr. Paula Adriana Jana Janssena).

Kniha srozumitelně a přehledně popisuje:
* zásady plánovaného rodičovství
* způsoby přirozeného i umělého otěhotnění
* první známky těhotenství
* krok za krokem vývoj zárodku a plodu
* předporodní péči v České republice
* hygienu a životosprávu těhotných
* porod, ať již přirozený nebo operační, císařský řez apod.
* všechny moderní postupy v tišení bolestí u porodu, včetně epidurální analgezie
* šestinedělí s ohledem na příznivý vliv kojení
* rizikové těhotenství
* nepravidelně probíhající šestinedělí
* antikoncepční prostředky a metody
* očkování a imunizaci dětí
* první dva roky vývoje dítěte
* první pomoc dítěti
a obsahuje i slovník základních lékařských pojmů.

text: Galén, redakce / foto: bigstock, Galén

Doporučené

Přidat komentář