Zdraví

Představujeme FLEXI RISK – pojištění pro ty, co si rádi užívají života

Rádi si užíváte života? Potom myslete na pojištění, které vám bude krýt záda při všech vašich aktivitách, včetně adrenalinových sportů. Takovým parťákem pro vás může být například FLEXI RISK od Kooperativy.

Jaká rizika FLEXI RISK kryje?

Léčení úrazu
Při úrazu nemusíte čekat na ukončení léčení. Nahlásíte událost ještě během léčby a peníze tak máte ve chvíli, kdy je potřebujete.

Trvalé následky úrazu od 0,5 %
V případě úrazu, který zanechá trvalý následek, je vypočteno procento plnění až z desetinásobku zvolené částky. Při snížené soběstačnosti je vyplacena další pojistná částka.

Invalidita
Při čistém příjmu 20 000 Kč je výše invalidního důchodu 3. stupně 13 319 Kč, zajistěte si jeho dorovnání. Pojistit se můžete pro všechny tři stupně invalidity a bezmocnost od II. stupně závislosti. Za invaliditu 3. stupně v důsledku dopravní nehody vám bude vyplaceno dvojnásobné plnění (maximální zvýšení o 1 mil. Kč).

Vážné nemoci
Buďte chráněni pro případ vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému či onkologických onemocnění. S FLEXI RISK si můžete vybrat variantu s jednorázovou výplatou pojistné částky, nebo zvolit flexibilní výplatu, kdy výše vyplacené částky odpovídá závažnosti onemocnění a náročnosti léčení.

Hospitalizace
Peníze budou vyplaceny i za hospitalizaci s jedním přenocováním.

Pracovní neschopnost
Pokud budete na neschopence s nemocí či úrazem 29 dnů a více, bude vám vyplacena zpětně za každý den pracovní neschopnosti (včetně sobot, nedělí a svátků) aktuálně platná částka, kterou si dorovnáte příjem.

Úmrtí
Při úmrtí následkem úrazu při dopravní nehodě bude oprávněné osobě vyplaceno dvojnásobné plnění (maximální zvýšení o 1 mil. Kč).

S FLEXI RISK: Pojistné události můžete nahlásit a sledovat přes web. Pojištěni můžete být od následujícího dne. Výplatu za léčení úrazu obdržíte hned po doložení lékařské zprávy z prvního ošetření. Přesně vidíte, za co platíte.

Zdroj: Kooperativa / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář