Zdraví

Životní pojištění FLEXI: Pro jistotu!

Životní pojištění FLEXI se flexibilně přizpůsobí životní situaci jednotlivce i celé rodiny. Nastavíte si ho dle vašich potřeb tak, aby pomohlo v případě snížení nebo úplného výpadku příjmu po nemoci nebo úrazu.

Životní pojištění FLEXI je unikátní. Snoubí v sobě TRANSPARENTNOST, FLEXIBILITU, KVALITU i PÉČI.

FLEXI 2022: Jednoduchá a TRANSPARENTNÍ pravidla
• konec obecné výluky na onemocnění před počátkem. Po zodpovězení zdravotních dotazů klient přesně ví, na co je pojištěn
• konec přirážek za typ zaměstnání a za sport pro zábavu. Horník za stejnou cenu jako úředník, okresní přebor není problém
• invalidita bez čekacích dob
• žádné výluky na onemocnění zad u pracovní neschopnosti
• přiznáváme všechny poplatky na rovinu
• u investičního pojištění transparentní oddělení investiční složky
• celosvětová platnost všech pojištění

Dokážeme FLEXIBILNĚ reagovat na změny v životě klienta i pojištění zvýhodnit
• klient má možnost zdarma měnit smlouvu kdykoliv v průběhu jejího trvání
• klient aktuálně bez příjmu? Pojištění lze uspat až na půl roku
• v průběhu pojištění budeme navyšovat krytí až o 20 % bez navýšení ceny
• individuální přístup při zdravotním zkoumání
• při významných životních událostech, jako je například svatba nebo narození dítěte, je možné navyšovat pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu
• zvýhodněné pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu pro páry se slevou minimálně až 20 %
• žijete zdravě, máte slevu 5 %
• pojištění i pro vrcholové a profesionální sportovce

Dbáme na KVALITU: podporujeme vážná rizika a za úrazy plníme ihned
• výrazné slevy až 30 % při komplexním zajištění vážných rizik. Navíc klienti se smlouvou nad 1 000 Kč neplatí správní poplatek
• dvojnásobné plnění při nesoběstačnosti a za invaliditu při dopravní nehodě
• pracovní neschopnost bez limitu počtu dní plnění (bez účasti na nemocenském pojištění 548 dní). Lze sjednat variantu s plněním od 1. dne zpětně. Navazující pojistná událost v rozmezí 90 dnů bez karenční doby a onemocnění související se zády nejsou ve výlukách
• při delší hospitalizaci nebo doprovodu dítěte dostane klient až dvojnásobek plnění
• u vážných onemocnění plníme opakovaně, klienta mohou v životě potkat různá onemocnění
• u trvalých následků úrazu 10násobná progrese
• plníme za úrazy ihned, nečekáme na doléčení. Dnes si klient zlomí ruku, vše nahlásí online a zítra má peníze na účtu

Nečekáme na pojistnou událost, o klienty PEČUJEME 24/7
• služba MAJÁK nabízí konzultace ve zdravotní a sociální problematice. MAJÁK+ navíc podporu při psychických potížích, pomoc v právních otázkách, dálkovou IT pomoc, zásah při havárii v domácnosti nebo pomoc při její údržbě
• CESTA KE ZDRAVÍ uhradí náklady ve výši až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů nebo prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých pět let

Zdroj: Kooperativa, foto: bigstock / komerční sdělení

Doporučené

Přidat komentář